Sažetak projekta

 

Trajanje projekta

12 mjeseci

Ciljevi djelovanja

Opći cilj: Opći cilj projekta je povećanje zapošljivosti mladih ljudi i stvaranje boljih životnih uvjeta u ruralnim područjima promicanjem gospodarskih aktivnosti.

Specifični ciljevi:

  1. Poboljšanje razine znanja i vještina dugotrajno mladih nezaposlenih osoba u dobi od 20 – 29 godine koji žive na području od posebne državne skrbi u Sisačko – moslavačkoj županiji, kroz uspostavu  i opremanje Poduzetničke učionice u kojoj će se provoditi edukacija
  2. Osnivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrta i tvrtki za poljoprivrednu proizvodnju i jačanje turističke ponude, na području posebne državne skrbi Sisačko – moslavačke županije.
  3. Osnaživanje mladih novim spoznajama o modelima samozapošljavanja i tržišnim prilikama.

Partneri

  • Sisačko – moslavačka županija
  • Grad Glina
  • Općina Topusko
  • Srednja škola Glina
  • Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Sisačko – moslavačke županije
  • Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Sisak

Ciljane skupine

Ciljna skupina projekta su mlade osobe nezaposlene dulje od jedne godine, u dobi 20 do 29 godina sa završenom srednjom školom ili nižom razinom kvalifikacija i vještina, s područja Gline, Topuskog i Gvozda; nezaposlene mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao.

Konačni korisnici

Lokalna zajednica, lokalne vlasti, lokalne tvrtke, turisti.

Očekivani rezultati

R 1 Povećana razina zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih mladih osoba u dobi od 20 – 29 godina na području od posebne državne skrbi Sisačko – moslavačke županije
R 2 Stvoreni preduvjeti za osnivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrta i tvrtki na područjima od posebne državne skrbi u Sisačko - moslavačkoj županiji
R 3 Kvalificirana skupina mladih koji posjeduju poduzetničko znanje, upoznatih s modelima samozapošljavanja, tržišnim prilikama i mogućnostima financiranja projekata kroz EU fondove.

Glavne aktivnosti

Komponenta I: Uspostava Poduzetničke učionice

1.1. Priprema natječaja za nabavu usluga, opreme i namještaja    
1.2. Opremanje i otvaranje Poduzetničke učionice u Srednjoj školi Glina

Komponenta II: Edukacijski tečajevi 

2.1. Izbor kandidata za tečajeve sa područja Topusko – Glina – Gvozda
2.2. Organizacija i provedba tečaja za proizvodnju zdrave hrane
2.3. Organizacija i provedba edukacije za samozapošljavanje i predstavljanje mogućnosti uspostave te načina upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima / obrtom / tvrtkom
2.4. Organizacija i provedba tečaja upravljanja projektnim ciklusom
IPARD projekta

Komponenta  III: Uvod u tržišne mogućnosti

3.1 Umrežavanje relevantnih sudionika potpornih institucija s ciljem upoznavanja mladih osoba s tržišnim mogućnostima / mogućnostima financiranja projekata kroz EU fondove i razvijanje sličnih projekata
3.2. Pružanje poslovnih smjernica kvalificiranim mladim osobama u  razdoblju pripreme za pokretanje vlastitog posla (izrada poslovnih planova / marketinških planova)    

Komponenta IV: Promocija modela povećane razine zapošljivosti mladih i podizanja svijesti

4.1. Promicanje modela za zapošljavanje i informiranje