Raspored održavanja praktičnog dijela Tečaja o proizvodnji zdrave hrane

Nakon održanog teoretskog dijela, kroz projekt „YMCA-Mladi za razvoj poljoprivrede“ organiziran je i praktični dio Tečaja o proizvodnji zdrave hrane tijekom travnja, svibnja i lipnja 2012. g. s početkom u 10 sati sa sljedećim rasporedom:


1. dan -  srijeda, 11.travnja
2. dan -  četvrtak, 19. travnja
3. dan -  četvrtak,  26. travnja

4. dan -  srijeda, 2. svibnja
5. dan -  srijeda, 9. svibnja
6. dan -  utorak, 15. svibnja
7. dan -  utorak, 22. svibnja
8. dan -  srijeda, 30. svibnja

9. dan -  utorak, 5. lipnja
10. dan -  srijeda, 13. lipnja
11. dan -  srijeda, 20. lipnja

Napomena: Iznimno, u slučaju lošeg vremena edukacija se odgađa, te dogovara u drugom terminu.