Održana terenska nastava u okviru tečaja o proizvodnji zdrave hrane YMCA projekta

U sklopu provedbe projekta „YMCA – Mladi za razvoj poljoprivrede” u četvrtak, 1. ožujka 2012. godine održana je  terenska nastava na kojoj su sudjelovali sudionici edukacije s predavačima.

Terenska nastava organizirana je kao dio tečaja o proizvodnji zdrave hrane - 1. modula edukacije YMCA projekta.  Sudionici edukacije tom su prilikom  mogli vidjeti na koji se način uzimaju uzorci tla za analizu.

Dvije polaznice edukacije iskazale su interes da se analizira tlo s njihovih livada. Na temelju analize koju će izraditi predavači edukacije, inače djelatnici Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka, bit će im dostavljene preporuke. Preporuke će sadržavati vrste kultura koje su najoptimalnije za uzgoj na spomenutim livadama, te će ujedno detaljnije pojasniti na koji način optimizirati prinose.