Modul 3:Upravljanje projektnim ciklusom

Ovaj modul - upravljanje projektnim ciklusom (eng.PCM) omogućit će nezaposlenim mladim osobama da povećaju svoje znanje o mogućnostima koje nude EU fondovi, osobito o mogućnostima financiranja projekata kroz IPARD program.

Budući da je Republika Hrvatska na pragu pristupanja Europskoj uniji, ovaj će tečaj, između ostalog, prikazati ključne elemente Zajedničke poljoprivredne politike EU (CAP), posebice o  reformama i dugoročnoj perspektivi održivosti poljoprivrede  EU. Nakon završenog tečaja polaznici će dobiti potvrde o sudjelovanju.

Tečaj će uključivati sljedeće teme:
• IPARD uvod - prioriteti i mjere
• CAP uvod - propisi
• Uvod u upravljanje projektnim ciklusom
• Identifikacija projektne ideje 
• Kako pripremiti logičku matricu
• Kako napisati projektni prijedlog
• Provedba projekta
• Vrednovanje i revizija